6495 SAYILI KANUNLA, 6331 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


6495 SAYILI KANUNLA, 6331 SAYILI

KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 02 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28726

 

MADDE 56

6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”