6331 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRME


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre;

Uygulama ve geçiş süreci(*)

 • Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, (01 Temmuz 2014)

 • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, (01 Temmuz 2013)

 • Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (01 Ocak 2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yayınlanan yönetmelikler kapsamında kapsamın da işverenlerin öncelikli olarak kendilerine bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir. Bizim önerimiz aşağıdaki şekilde bir çalışma yapılmasıdır.

 

(*) ‘’Torba Yasadaki 12/07/2013 kabul edilen değişikliğe göre;  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli görevlendirmesinin yürürlük tarihi değişti. Buna göre, bu zorunluluklar, kamu kurumları ile

50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Temmuz 2016

50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Ocak 2014 yılında yürürlüğe girecek.’’

 

İşyerlerinin Risk analizi ve İzlenecek yol haritası

 

Öncelikli olarak İş Yerlerinin

 • Az tehlikeli iş yeri

 • Tehlikeli iş yeri

 • Çok tehlikeli iş yeri

olup olmadığı konusunda Sınıflandırılması bu sınıflandırma yapıldıktan sonra

 • Risk değerlendirme raporunun hazırlanması

 • Acil eylem planının hazırlanması

 • Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması

 • Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması

 • İş yeri çalışanları temsilci atamalarının yapılması

 • İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması

 • İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti

Yukarıda yer alan eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmaların 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile başlatılması ve en kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti ise yukarıda uygulama ve geçiş süreci belirtilen takvime göre kademeli bir geçiş sonrasında tamamlanmalıdır.

 

Kanun, özellikle 6–7 ve 8.maddelerinde tüm işverenlerin  işyerlerinde, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır ilkesini benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, İşverenler işyerlerinin tehlike sınıfları dikkate alarak,

Çok tehlikeli işyerlerinde  A sınıfı,

Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve

Az tehlike işyerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır.