İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


YÖNETMELİK04 Şubat 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28903

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve 95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

NACERev.2_AltılıKod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
46.72.03 Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) Az Tehlikeli
46.73.02 Boya, vernik ve lak toptan ticareti Tehlikeli
46.75.04 Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) Tehlikeli
95.25.02 Mücevherlerin onarımı Tehlikeli

 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Tehlike sınıfınızı öğrenmek için tıklayınız …

 

 

Kaynak: resmigazete.gov.tr